Igor Kitzberger

Akademický sochař Igor Kitzberger narozen 24. 5. 1963 v Novém Jičíně

Akademický sochař Igor Kitzberger patří mezi nejpřednější současné české sochaře, kteří tvoří v oboru kovové figurální plastiky. Jeho tvarově excentricky vypjaté práce se však pozoruhodně odklání od klasické sochařské estetiky a činí tak zážitek setkání s jeho dílem něčím skutečně fascinujícím. Od tradičních sochařských technik, jako je odlévání či tesání se způsob autorovy práce poněkud odlišuje. K budování objemů sochy sice přistupuje plastickými metodami přidáváním hmoty, avšak vlastního materiálu se zmocňuje výhradně rukodělnými kovářskými a železozpracujícími technikami, jako jsou kování, svařování, broušení či pájení. Vznikají tak vizuálně i obsahově mimořádná umělecká díla, jejichž expresivitou nabité vzezření má velmi silnou výpovědní hodnotu. Kitzbergerovu tvorbu bychom mohli asi nejlépe charakterizovat výsostným zájmem o pohyb a výraz, důrazem na emocionalitu a expresi a také značnou pozorností upřenou k, často pohnutému osudu a vnitřnímu světu jeho konkrétních postav.

V rozsáhlém konvolutu sochařových děl můžeme pozorovat několik stěžejních témat. Patří k nim především figurální portrétní plastiky významných osobností kultury nebo postavy vyňaty z divadelního prostředí, jako herci, harlekýni či tanečníci. Mimo tyto se pak jeho zájmu těší stylizované studie hlav, bytosti na rozhraní zvířecí a lidské podstaty či alegorické figury. Ve všech tématech však Kitzberger klade důraz především na výraznou, až teatrální řeč těla, gest a mimiky, přičemž neoddělitelnou kvalitu představuje také pohyb. Umělcovy postavy jsou téměř vždy zachyceny v dynamických, někdy až neklidných pozicích. Svými pohyby vyjadřují nejen abstraktní estetické vlastnosti pro určitý vizuální účinek, ale jakoby nám tímto beze slov zvaly do svého vnitřního světa.


Z ohně vzešlé dílo Igora Kitzbergera je velmi rozsáhlé a jeho práce jsou rozesety v soukromých sbírkách i významných galeriích nejen po celé Evropě, ale i například v USA, Indii nebo Japonsku. Kromě intenzivní sochařské tvorby se umělec věnuje také kresbě a svá díla pravidelně vystavuje na četných domácích a zahraničních expozicích. Ze zahraničních realizovaných výstav uveďme například realizace v Holandsku, Lucembursku, Itálii, Francii či ve Španělsku. Autor realizoval také početné projekty, které jsou umístěny ve veřejných prostorech nebo budovách. Vytvořil tak například rozsáhlý cyklus plastik „Lucemburkové“, památníkovou sochu J. A. Komenského pro německý Babelsberg a Fulnek, sochy Cyrila a Metoděje pro pražský institut J. A. Komenského, insignie Filosofické a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity nebo sportovní trofeje pro Rakouský Olympijský svaz. Igor Kitzberger se také zúčastňuje zahraničních i domácích sochařských a kovářských sympozií, po mnoho let byl například pravidelným účastníkem helfštýnského Hefaistonu, na kterém byly jeho díla ověnčeny několika cenami.
Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS (Na zahradách 2186) bude v termínu od 18. 4. 2020 – 6. 6. 2020.


Prodejní výstava bude přístupná od 6. 6. 2018, ale slavnostní vernisáž výstavy BLÍZKÉ SVĚTY proběhne 27. 6. 2018 v 17.30 h, kdy bude výstava doplněná o malby Ivana Pavleho.


Upozorňujeme zájemce o tvorbu Akademického sochaře Igora Kitzbergera na soubornou neprodejní výstavu OHLÉDNUTÍ vytvořenou ze soukromých sbírek, která proběhne v Lipníku nad Bečvou od 16. 6. – 16. 9. 2018

Tato výstava je uskutečněná ve spolupráci s galerií CREARS.

Otevřeno je vždy od úterý do pátku vždy od 11.30 do 16 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.
Exponáty pocházejí převážně od soukromých sběratelů a vlastního archívu, výstava je koncipována jako neprodejní.
Ve spolupráci s KIS města Přerova, Výstavní síň Pasáž, jsme připravili výstavu Igora Kitzbergera.

Zveme Vás na vernisáž za účasti autora 26. 10. 2017 v 17.00 hod.J.E. Petr Kubernát,
velvyslanec České republiky v Lucembursku a Neimenster, Vás s radostí zve na vernisáž výstavy
Pocta Karlu IV.
ve středu 29.6. 2016 v 18.30 hodin v kapli CCRN
V rámci oslav 700-stého výročí narození krále a císaře Karla IV.
velvyslanectví CR v Lucembursku představuje výběr plastik sochaře Igora Kitzbergera.
Umělec nás pozývá poznat jeho sochy českých králů a císařů svaté říše římské.

 


  


Od roku 1990 realizuje ve svém sochřském ateliéru plastiky z bronzu a oceli.V průběhu let se z Igora Kitzbergera stal mezinárodně uznávaný sochař, kterého díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách i ve významných světových galeriích.


 Video Luxemburkové Igora Kitzbergera


 Výstava „Magičtí Lucemburkové“ se uskuteční v Ostravě od května do září 2015.


Více informací o výstavě


 


Výstava Musei di Villa Torlonia v Římě


 


Igor Kitzberger – Musei di Villa Torlonia – Roma

První panorama Druhé panorama Třetí panorama


 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
—— ——
1991 Rožnov pod Radhoštěm, Dům kultury
1991 Ostrava, Galerie Kopeček
1992 Wien, Palais Pallfy
1992 Ostrava, Galerie Chagall
1993 Hlučín, Galerie Svačina
1994 Olomouc, Galerie Skácelík
1994 Frenštát pod Radhoštěm, Městské muzeum
1995 Přerov, muzeum J. A. Komenského
1996
1997 Rožnov pod Radhoštěm, MK
1997 Wien, Palais Palffy
1997 Havířov, Galerie Viléma Wünscheho
1997 Mikulov, Klenotnice
1998 Ostrava, Galerie Simona
1998 Hrad Helfštýn
1998 Havířov, Galerie Spirála
1998 Karviná, Zámecká galerie Chagall
2000 Praha, Galerie Pyramida
2000 Hořice, Galerie Plastik
2001 Krakow, Gallery Dominik Rostworowski
2001 Klagenfurt, Gallery Ars temporis
2001 Hořice, Galerie Plastik
2001 Prostějov, Galerie Bašta
2001 Jihlava, Galerie MK
2001 Uherské Hradiště, Galerie D
2002 Praha, Galerie La Femme
2003 Chrudim, Galerie Art – Světlana a Luboš Jelínkovi
2004 Podivín, Galerie V
2004 Antwerpen, Gallery Epreuve d’artiste
2004 Luxembourg, Centre Barble
2004 Opava, Galerie sv. Jakub
2005 Přerov, Galerie Atrax
2005 Ostrava, Galerie Výtvarného centra Chagall
2006 Brno, Galerie V, Dům pánů z Lipé
2007 Karviná, Zámecká Galerie Chagall
2008 Brno, Galerie V, Dům pánů z Lipé
2008 Zlín, Galerie pod Radnicí
2009 Chrudim, Galerie Art – Světlana a Luboš Jelínkovi
2009 Kežmarok, Galéria u anjela
2009 Náměšť nad Oslavou, Galerie 12
2010 Olomouc, Galerie Skácelík
2010 Ybbsitz, Gallery Habermann
2010 Zlín, Galerie pod Radnici
2010 Lipník nad Bečvou, Konírna
2010 Fulnek, Kostel sv. Františka (J.A. Komenský)
2010 Klimkovice, Sanatorium
2010 Ostrava, Galerie Chagall
2011 Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského
2011 Praha, Galerie Kus Kovu
2012 Chrudim, Galerie Art – Světlana a Luboš Jelínkovi
2012 Ostrava, Galerie Chagall
2012 Roma, Musei di Villa Torlonia, Materia Umana
2013 Rožnov pod Radhoštěm, Galerie CreArs
2013 Brno, Křížová chodba – Galerie Fénix
2014 Praha, Galerie Kus Kovu
2014 Ostrava, Galerie Chagall
2015 Olomouc, Galerie Skácelík
2015 Rožnov pod Radhoštěm, Galerie CreArs
—— ——
1990 Paris, Academia des Beaux, Prix de portrait P. L. Weiler
1993 Barcelona, Gallery Agora 3
1999 Praha, IPB spolu s Dominikem Marešem
2000 Vsetín, Muzeum – zámek s Marií Richter
2001 Ostrava, Galerie Simona spolu s Marií Richter
2002 Kuks, s Karlem Harudou
2003 Olomouc, Galerie Mona Lisa s Ivanem Titorem a Tomášem Procházkou
2009 Bratislava, Galeria Michalský Dvor spolu s Katarinou Vavrovou
2010 Slezska Ostrava, Radnice s Ivanem TItorem
2014 Praha, Veletržní palác – Konto Bariéry
——
Muzeum v Uherském Brodu
Muzeum Přerov
Babelsberg (Německo)
Ostravská Univerzita
Hrad Helfštýn
Nádvoří Zámku, Přerov
Severomoravská Energetika, Ostrava
Rožnov pod Radhoštěm
institut J. A. Komenského, Praha
městská knihovna Havířov
Magičtí Lucemburkové, výstavní projekt Ostrava
soukromé sbírky v ČR a zahraničí (především Rakousko, Itálie, další USA, Indie, Japonsko, Kanada, Řecko, Německo, Polsko, Slovensko, Španělsko, Lucemburk, Belgie …)
—— ——
1993 Plzeň, Sochařské sympozium v železe, Winged arrow
2008 Olšany, Color 4+4 

24. 5. 2013 – 31. 8. 2013

Igor Kitzberger - 2013

 

27. 10. 2015 – 12. 12. 2015

Igor Kitzberger, Karel Haruda

 

6. 6. 2018 – 25. 8. 2018

Igor Kitzberger

 

27. 6. 2018 – 25. 8. 2018

Ivan Pavle, Igor Kitzberger

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře jsou uzavřeny